Nyhedsblog

På Nyhedsbloggen finder du links til historier, fra Danmark eller fra internationale firmaer, medier og nyhedsblogs, som skriver om teknologi, programmering, ledelse og iværksættere. Artiklerne er relevante og videregives som inspiration, information, arkiv over ressourcer og vidensdeling.